DANH SÁCH THÀNH VIÊN

(Danh sách luật sư, luật gia, trợ lý luật sư)

 

 

STT

 

 

HỌ VÀ TÊN

 

NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

 

1

 

Luật sư Ths. Nguyễn Văn Cường - Giám đốc điều hành

Điện thoại: 0913 704098

Email: attorneycuong@yahoo.com

Tốt nghiệp đại học luật TP.HCM năm 1998; Hoàn thành khóa học luật sư tại Học viện tư pháp năm 2000; Học các khóa học về Thị trường chứng khoán tại  Học Viện Ngân Hàng và UBCKNN 1996-2000; Học văn bằng 2 huệ cử nhận, khoa Kinh Doanh Tiền Tệ tại Đại học Kinh Tế TP.HCM 1998-2000; Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Kinh Tế năm 2012 tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.

Là Luật sư sáng lập và là giám đốc điều hành công ty, có trình độ pháp lý chuyên sâu và  giàu kinh nghiệm thực tiển (17 năm hành nghề luật sư chuyện nghiệp liên tục) cả tư vấn và tố tụng, thuộc các lĩnh vực kinh tế, dân sự, thương mại, bất động sản, chứng khoán, đầu tư….

 

 

2

 

 

Luật sư. Bùi Ngọc Thành

(Thành viên luật sư công ty)

Điện thoại: 091 6569856

Email: cnalawfirm@yahoo.com

 

Tốt nghiệp đại học luật TP.HCM năm 2002; Hoàn thành khóa học luật sư tại Học viện tư pháp năm 2002; Hành nghề luật sư chuyên nghiệp từ năm 2005 cho đến nay. Có hơn 10 năm hành nghề luật sư trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, bất động sản…

 

3

 

Luật sư Nguyễn Ngọc Sơn

( Phó giám đốc)

Điện thoại: 090 2780299

Email: cnalawfirm@yahoo.com

 

Tốt nghiệp kinh tế TP.HCM năm 1999; Tốt nghiệp đại học luật TP.HCM 2012; Hoàn thành khóa học luật sư tại Học viện tư pháp. Luật sư chính thức từ tháng 8/2016;

Có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, thuế; Tham gia tố tụng, tư vấn, đại diện ủy quyền các vụ án dân sự, kinh tế…

 

4

Luật sư Đàm Văn Tiệp

(Luật sư cộng sự)

Điện thoại: 090 3384114

Email: damvantiep@yahoo.com

Tốt nghiệp đại học luật TP.HCM năm 1998; Được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư từ năm 2005; luật sư chính thức từ tháng 9/2015; Có 10 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính ngân hàng; Tham gia tố tụng, tư vấn, đại diện ủy quyền các vụ án dân sự, kinh tế....

 

5

 

Luật Gia. Nguyễn Thị Huệ

(Trợ lý luật sư)

Điện thoại: 091 6569856

Email: cnalawfirm@yahoo.com

 

  • Tốt nghiệp đại học luật TP.HCM 2013
  • Nhân viên tư vấn, đại diện ủy quyền
  • Trợ lý luật sư

 

6

 

Trần Thảo Vy

(Trợ lý luật sư)

Điện thoại: 091 6569856

Email: cnalawfirm@yahoo.com

 

  • Tốt nghiệp đại học kinh tế luật TP.HCM năm 2014

 

 

7

 

Nguyễn Thái Nguyên

(Trợ lý luật sư)

Điện thoại: 091 6569856

Email: cnalawfirm@yahoo.com

 

  • Tốt nghiệp đại học luật TP.HCM 2015
  • Nhân viên tư vấn, đại diện ủy quyền

 

 

8

 

Dịch giả: Lê Thanh Trà

(Dịch giả)

Điện thoại: 091 6569856

Email: cnalawfirm@yahoo.com

 

  • Thông dịch viên, chuyển ngữ các văn bản
  • Luật với 40 năm kinh nghiệm.