LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

       

 1. Dịch vụ pháp lý thương xuyên:
 • Tư vấn và giải đáp các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, kinh doanh, lao động – nhân sự của DN;
 • Trực tiếp soạn thảo hoặc cho ý kiến về hợp đồng, văn kiện giao dịch của DN;
 • Tư vấn, trợ giúp cho HĐQT, Ban giám đốc DN;
 • Tham gia cùng với DN trong việc thương thảo hợp đồng, thương lượng giải quyết các tranh chấp với Bên thứ ba hoặc trong nội bộ DN;
 • Cung cấp các chỉ dẫn cần thiết hoặc tư vấn về các biện pháp cần được thực hiện để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho DN trong các giao dịch của DN;
 • Đại diện theo ủy quyền liên hệ với các cơ quan hành chính Nhà nước đối với công việc thông thường và không phức tạp;
 • Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
 1. Dịch vụ pháp lý theo vụ việc:
 1. Tư vấn:
 • Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD và  giải thể DN;
 • Lập dự án, đăng ký chủ trương đầu tư; đăng ký để được cấp giấy chứng nhận đầu tư, ưu đãi đầu tư cho DN;
 • Đăng ký cấp phép xây dựng nhà xưởng;
 • Đăng ký cấp chủ quyền cho nhà xưởng, công trình trên đất;
 • Mua bán, sáp nhập, chuyển nhượng dự án, Doanh nghiệp;
 • Góp vốn, mua cổ phần; mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp DN;
 • Đăng ký trở thành công ty đại chúng;
 • Đăng ký Niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán;
 • Tái cấu trúc (cơ cấu lại) công ty;
 • Chỉ dẫn cách thức giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Chỉ dẫn cách thức giải quyết các vấn đề về lao động, tiền lương, quy chế nội bộ;
 • Tư vấn trong việc giải quyết các hoạt động hành chánh với các cơ quan công quyền;
 • Tư vấn, giải quyết các sự kiện về hàng hải;
 • Tư vấn, đại diện ủy quyền về việc thu hồi nợ;
 • Dịch thuật tiếng Anh, Pháp sang Tiếng Việt và ngược lại (kể cả văn bản Luật)
 1. Tố tụng:
 • Đại diện ủy quyền và làm luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, dân sự về tất cả các lĩnh vực, theo pháp luật hành chính;
 • Đại diện ủy quyền và làm luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, dân sự về tất cả các lĩnh vực, theo pháp luật tố tụng;
 • Đại diện ủy quyền và làm luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, dân sự về tất cả các lĩnh vực, theo pháp luật tố tụng hành chính;
 • Luật sư bào chữa trong vụ án hình sự.